Dnes je štvrtok, 02.7.2020.

Farské oznamy:


 

V uplynulom týždni bolo na kostol venovaných: 20, 20, 30 a 50 eur. Darcom Pán Boh odmeň.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci júl, sviatosť zmierenia je možné prijať každý deň hodinu pred sv. omšou. Spoveď starých a nevládnych je v piatok od 08.00 hod.
Spoveď prvoprijímajúcich deti bude v sobotu od 10.00 hod. Príbuzní môžu pristúpiť k sviatosti zmierenia hneď po spovedi detí.

Službu upratovania kostola v sobotu 04. júla má skupina p. Vierky Thótovej od č.d. 481 - 497 a rodičia prvoprijímajúcich detí

Prvé sv. prijímanie detí našej farnosti bude v nedeľu 05.júla o 10.00 hod.29.06.2020 8:00, 18:00
Po

Slávnosť - Sv. Peter a Pavol, apoštoli
30.06.2020 18:00
Ut

Ľ.s. - Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme
01.07.2020 18:00
St

Féria
02.07.2020 18:00
Št

Sviatok - Návšteva Panny Márie
03.07.2020 18:00
Pi

Sviatok - Sv. Tomáš, apoštol
04.07.2020 18:00
So

Féria
05.07.2020 8:00, 10:00
Ne

Slávnosť - Sv. Cyril a Metod, Slovanský vierozvestovia
 Vydané z príležitosti osláv k jubileu 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola.